Når en tvangsfjernelse truer eller er i gang

Tvangsfjernelse af et barn er måske det mest voldsomme og alvorlige indgreb, der kan overgå en familie. Det er i sagens natur store og i mange tilfælde intime problemer, der ligger til grund, og de utallige lovparagraffer og regler er nærmest totalt uoverskuelige for ikke-fagfolk.
Og som om det ikke var slemt nok, er det en beklagelig sandhed, at der bliver begået fejl i kommunernes sagsbehandling af tvangsfjernelser.

Derfor er det nødvendigt at få hjælp af en tvangsfjernelse advokat.

Gratis og uvurderlig hjælp af tvangsfjernelse advokat

Du har ret til gratis advokatbistand, hvis du er i risiko for en tvangsfjernelse, og du kan vælge frit blandt alle advokater i Danmark. Du kan dermed vælge en tvangsfjernelse advokat, uanset hvor i landet du bor – og eventuelle rejseudgifter bliver dækket af kommunen.

Det kan være svært for dig som almindelig borger at vurdere, om kommunen følger reglerne eller fejer dig af med en forhastet og ikke-velbegrundet “løsning”. Det betyder, at det er af stor vigtighed, at du forlanger aktindsigt, så du sammen med tvangsfjernelse advokaten kan kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik har de et team af tvangsfjernelse advokater, som alle har speciale i og stor erfaring med tvangsfjernelsessager.

Flere og flere tvangsfjernelser

De senere år er der ulykkeligvis kommet flere og flere tvangsfjernelsessager. Man kan derfor frygte, at der undertiden gennemføres tvangsfjernelser, uden retningslinjerne for sagsbehandlingen er overholdt. Der kan mangle nødvendige undersøgelser, og andre muligheder kan være overset – selvom en tvangsfjernelse må betragtes som absolut sidste udvej.

Eksempelvis kan kommunen forsømme at få gennemført en psykologundersøgelse, børnefaglig undersøgelse eller partshøring af barn og forældre. Det sker også, at kommunen glemmer at informere om retten til aktindsigt og advokathjælp.

Din tvangsfjernelse advokat har et skarpt øje for fejl og forsømmelser som disse. Advokaten har indsigt i indholdet af de foreliggende vurderinger samt erfaring med sager om tvangsfjernelse. Derfor er en tvangsfjernelse advokat i stand til at yde dig støtte i disse sager.

Juridiske muligheder i sager om tvangsfjernelse

På hjemmesiden for Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan du også læse en generel oversigt over de instanser, der er eller kan blive involveret i en tvangsfjernelse som kommunens børne- og ungeudvalg, ankestyrelsen og retsvæsenets instanser.

Informationen kan naturligvis ikke erstatte den gratis advokatbistand, du har ret til, men kan måske give dig et lidt bedre overblik, inden du kontakter en tvangsfjernelse advokat.